Delpozo,一个能让任何年龄的女星回春的品牌
\u003cp>妖娆多姿的花朵一直受到设计师的垂爱,花朵也许是最简单的衬托美丽的载体,但西班牙品牌Delpozo却大胆地采用3D立体剪裁、镂空花朵设计,赋予花朵更多活力,犹如诗人般的浪漫笔触给予花朵第二次生命。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/96BCFA971E1E5E0D80D910D2C3C3CB91112A34E9_w580_h870.jpg" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/D27C655743F53E6FC0EB54678D3C9B28F93DB7A7_w425_h630.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:148.23529411764707%;" />\u003c/p>\u003cp>Delpozo是西班牙设计师Jesus del Pozo成立于1974年的个人同名品牌,当时的品牌名还是Jesus del Pozo并且是个男装品牌。Jesus del Pozo于1980年发布首个女装成衣系列,90年代推出了一系列畅销的香水,使得品牌知名度进一步打响。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/834F3A836E62CB2E38D90888E05CAE3AFE6774C1_w640_h960.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:150%;" />\u003c/p>\u003cp>1996年,Jesus del Pozo婚纱系列问世。同年,Jesus del Pozo成衣系列开始批量化生产销售,1997年,设计师在日本创立了全新品牌《J.D.P.》。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/C746EE139FA9ECE47386F1FB9890F54343A44A40_w640_h960.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:150%;" />\u003c/p>\u003cp>2001年,名为“Jesus del Pozo Junior”的童装系列发布.\u003c/p>\u003cp>1992年到1994年之间,还曾发布过珠宝系列和围巾系列。\u003c/p>\u003cp>Delpozo品牌在这之后,凭借着2013春夏系列以来的惹眼表现,成为纽约时装周上备受瞩目的品牌。\u003c/p>\u003cp>现任设计师Josep Font是西班牙巴塞罗那人,毕业于加州理工大学建筑系。他曾连续4年于巴黎时装周发布自己的成衣系列,并借由优异作品收到了巴黎高级定制协会的青睐,邀请他参与巴黎高级定制时装周。2012年,Josep Font加入Delpozo任创意总监,仅用3个系列就帮助品牌在纽约时装周打响知名度。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/E0D34F25F45D0DB81DB5C1263ACE9E9B7B7DA202_w640_h960.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:150%;" />\u003c/p>\u003cp>Delpozo品牌深受女星青睐。2015春夏系列中,设计师多用轻盈浪漫的薄纱,加上精湛的装饰工艺细节, 给人一种朦胧梦幻的性感美。亮丽大胆的配色加上立体的3D花朵,又多了一份潇洒率性。\u003c/p>\u003cp>各种场合都能看到有女明星身着Delpozo礼服。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/E4CB7943FB8873667C8B6C676C984582A6462760_w481_h690.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:143.45114345114345%;" />\u003c/p>\u003cp>Karolina Kurkova in Delpozo 2015春夏系列白色抹胸搭配红色阔腿裤\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/14B087D917600EE1681799CC23F8A151AE5C83BA_w494_h684.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:138.46153846153845%;" />\u003c/p>\u003cp>杨谨华 in Delpozo 2015春夏系列裙装。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/F7046C9F1D7E276C8F1AF2870ADE25DE436BC942_w490_h673.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:137.3469387755102%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/FF73406E5EABB5CC678A8344A13296474BE241A3_w493_h678.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:137.52535496957404%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/AF2F4CA01A872BAC7671BA751684F8F7919FA1F6_w494_h691.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:139.87854251012146%;" />\u003c/p>\u003cp>日本版《Vogue》创意总监Anna Dello Russo in Delpozo 2015春夏系列礼服。\u003c/p>\u003cp>Julianne Moore in Delpozo 2015春夏系列礼服。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/894BF1DA8AC78B1374BDB3E88D5679071885D70F_w494_h682.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:138.05668016194332%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/55BAE5A932AE4C72C475EA1B973EBBE9ABB57C29_w494_h696.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:140.8906882591093%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/4FB004F3F6190959916B37B566CA3E7049A4E1BD_w481_h622.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:129.31392931392932%;" />\u003c/p>\u003cp>Rose Byrne in Delpozo 2015秋冬系列红色深V连衣裙。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/6B1C9E55B2001AE9FACCA56B3E54C0E549426082_w492_h610.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:123.98373983739836%;" />\u003c/p>\u003cp>Indre Rockefeller in Delpozo 2015春夏系列\u003c/p>\u003cp>→\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/0B6E1F057914CC8E29B5988B8961A21AD2D30A8B_w472_h582.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:123.30508474576271%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/76D5181E2A06425DF929D668971CA0D930A3BC15_w479_h617.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:128.8100208768267%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/AC8BEDF5BD94A8564BF5315F43853307236DCD84_w488_h540.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:110.65573770491804%;" />\u003c/p>\u003cp>Indre Rockefeller inDelpozo 2015春夏系列\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/347B92EE2F50564BACBA526D9FF5D6A4A8F12D90_w478_h676.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:141.4225941422594%;" />\u003c/p>\u003cp>Kiernan Shipka in Delpozo 2015春夏系列绿色立体花朵裙\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/9F9C141A8BCB69BA96D30BB066B7166BCE2A1585_w490_h587.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:119.79591836734693%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/DB4F37186B348C138EF961253C64D0777B15D6DA_w491_h669.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:136.25254582484726%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/514E6F6131ED6CA4228D559D2E07F8DD31A9239E_w488_h662.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:135.65573770491804%;" />\u003c/p>\u003cp>第一时尚博主 Chiara Ferragni in Delpozo 2015秋冬系列亮相街头\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/DF5422280E4AB79D554DE98DC1098F76EFE5CA20_w496_h612.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:123.38709677419355%;" />\u003c/p>\u003cp>谭维维、章子怡in Delpozo 2015春夏系列(这两位通过不同搭配完全展现两种风格,总之各有味道~)\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/76416F1CC416BBEEE0FEF23E83DCDF284F2DB021_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>Delpozo 2016秋冬系列又带来完全不一样的风格。巧妙的裁剪,撞色,融合未来主义与浪漫梦幻的微妙情绪。建筑结构化融入维多利亚时代女性的服装中,神奇而充满幻想和创造性,又充满不可思议的美丽悠长。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/32266F0F612DC4056BB23362BB10F57A98219A02_w640_h598.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:93.4375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/DE93834EFE8E071B165398BC2DD249D2617C9043_w640_h646.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:100.93749999999999%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/DF418B932B83B395030105667401AF68EC012658_w640_h639.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:99.84375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/E0B3E695D43B3B12A468507678BCFAA9FC973B14_w640_h637.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:99.53125%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/C7F3F9B9D452C7EE6586C35E12FCEF697FBA9B3A_w640_h645.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:100.78125%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/F63DEDD200D390086FA24BDAE7C0FE4748191D98_w640_h615.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:96.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/246AFCFFDB90077838F9C747EBF2625E3439FDB5_w640_h599.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:93.59375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/DDAAE88CA4FF2DC01D026C7603E359C52504D2CB_w640_h856.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:133.75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/D13800EF48A515FAB31C78CFA5C7BE729572F614_w640_h583.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:91.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/C1598AD2B5054E6F3A442DB4ABA58D9DEC69C5F5_w640_h632.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:98.75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/F9A579FD9170B5D1AEE2C05134A142B9ADBBF2A6_w640_h839.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/63A65047D5F233DA63C1D15F0978678AE4AA24E1_w640_h635.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:99.21875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/BB3FFBA6DCBB301213A87E77162A49E91E32B61C_w640_h903.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:141.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/002C88F1C75363F4262D6D27C08F184F3120E04C_w640_h616.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:96.25%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_45/349732EDC6DBDF144CFBA05C99CDCB5D24FDBF32_w640_h622.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:97.1875%;" />\u003c/p>
热点文章
近期更新
友情链接

Powered by 亚洲美高梅网址 @2018 html地图

Copyright 站群 © 2013-2021 版权所有